Další fotky:
Hurvínkovy cesty do přírody
ostatní
autor/režie:
Gabriela Zadražilová
vydavatel:
Reel Prague
vydáno:
2015
EAN/čárový kód:
978-80-260-7848-7
Provedení:
150 stran
Poznámky k vydání:
Pracovní publikace vydaná jako doprovodný materiál ke vzdělávacímu projektu Hurvínkovy cesty do přírody.

Spoluautoři:
slovo na úvod: Martin Modrý, Gabriela Zadražilová
informace ze života živočichů: kolektiv autorů
aktivity: Felix Eschrich, Jana Modrá
básně: Dana Salingerová
úprava textů: Rdka Hrdinová
jazyková redakce: Jana Strnadová
překlad: Vítězslav Čížek
ilustrace: Jana Modrá
vystřihovánky zvířat: navrhl Miki Kirschner, upravila Jana Modrá
grafická úprava a sazba: Veronika Hrozinková, Marie Fikoczková
grafická úprava obálky: Pavel Kahotska, Jan Strnad
koláž na obálce a prokladových listech: Pavel Kahotska, Jan Strnad
výroba: Nakladatelství Jalna
autorka projektu: Gabriela Zadražilová, Reel Prague o. s.
projektový partner: Hochschule Zittau/Görlitz, Fakultät Mathematik/Naturwissenschaften, Prof. Dr. Christa Heidger und Dipl. Ing. Felix Eschrich
Popis děje:
Projekt Projektu Hurvínkovy cesty nabízí pedagogům a rodičům dětí ve věku 5 až 8 let soubor materiálů pro ekologickou výuku. Zaměřuje na 5 silně ohrožených živočichů v Česku a obsahuje vedle tohoto pracovního sešitu také sérii pěti loutkových filmů (viz sekce video) a webové stránky www.hurvinekvprirode.cz.

Znalosti, které děti získají v loutkových filmech, rozvíjí soubor informací, aktivit a pracovních listů. V pracovním sešitě je samostatná kapitola věnována každému ze živočichů. V úvodu najdete souhrn důležitých i zajímavých informací o jejich životě, včetně problematiky jejich ochrany. Na úvod navazuje praktická část. Ta nabízí řadu her a výtvarných a jiných aktivit a námětů. Na závěr každé části je zařazena série tématických pracovních listů. Jednotlivé listy pracovního sešitu jsou vloženy do kroužkové vazby, která umožňuje návody a pracovní listy snadno kopírovat. Pevné desky obsahují také DVD s 5 loutkovými filmy. Pracovní sešit v českém a německém jazyce je primárně určen k přípravě školních projektů. Distribuován je do mateřských škol v České republice a v Sasku. V České republice je distribuován zejména do mateřských škol se zvýšeným zájmem o environmentální vzdělávání zapojených do programu Mrkvička Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (www.pavucina-sev.cz). V současné době je v síti Mrkvička zapojeno cca 700 mateřských škol ze všech 14 krajů.